x

NOTÍCIES

Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a la Regió Sanitària de Girona.

Ahir dia 14 de gener de 2013, es va posar en marxa el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) a la Regió Sanitària de Girona, iniciant la implantació a la comarca del Baix Empordà. La introducció a la resta de Regió es farà de manera progressiva.

La implantació va començar amb l'enviament de la primera tramesa de cartes als municipis que formen part de l'ABS de Torroella de Montgrí. En aquest municipi seran convidats a participar-hi 3.225 veïns, i s'estima que hi haurà una participació superior al 40%. Totes les farmàcies de la zona s'han adherit al PDPCCR, aquestes actuaran com a agent de salut, donant informació, fent el lliurament del kit, la supervisió de la conservació i l'enviament de la mostra al laboratori.

Un cop s'hagi cobert la població de l'ABS de Torroella (a finals de març), es farà a l'ABS de la Bisbal, i tot seguit es continuarà per la resta de comarca. Al desembre de 2014 ja s'hauran invitat els 27.595 veïns del Baix Empordà que pertanyen al grup diana, de manera que al 2015 es tornaria a començar la roda per la zona de Torroella de Montgrí.

En els documents adjunts podeu consultar:
- Nota informativa del Departament de Salut
- Tríptic informatiu del Programa