x

NOTÍCIES

Projecte d’Atenció Farmacèutica davant de primeres dispensacions (PPDD)

En relació al Projecte d'Atenció Farmacèutica davant de primeres dispensacions que actualment s’està duent a terme a 713 farmàcies de Catalunya i malgrat els moments complicats que hem viscut els darrers mesos, la implicació dels farmacèutics/ques fa que el projecte continuï avançant.

A dia 12 de juny i després de tres edicions, 2.297 farmacèutics han superat el curs de formació i 1.076 farmacèutics de 713 farmàcies de Catalunya han realitzat ja algun registre.
S’han realitzat un total de 19.615 registres que mostren l’actuació del farmacèutic, proporcionant informació personalitzada davant les primeres dispensacions de pacients que inicien un tractament crònic i complex.

Aquest projecte té l’objectiu de:

  • Dotar de nou contingut professional el sistema de recepta electrònica, consolidant i enfortint la xarxa de farmàcies de Catalunya.
  • Disposar de dades registrades d’intervenció farmacèutica que mostrin l’actuació dels farmacèutics reforçant la seva funció assistencial en el sistema, en l’àmbit de la millora de l’efectivitat i seguretat dels tractaments dels pacients.

Concretament, es registren les intervencions farmacèutiques realitzades davant les primeres dispensacions i canvis de forma farmacèutica o dispositius del següents grups de medicaments:

  • Inhaladors (Grup ATC R03A i R03B)
  • Anticoagulats i antiagregants plaquetaris (Grup ATC B01A)
  • Insulines (Grup ATC A10A) i Glucagó (Grup ATC H04AA01).