x

NOTÍCIES

Dexametasona i el seu paper en la COVID-19

El passat dia 16 de juny es van publicar en diversos mitjans noticies relacionades amb els resultats  de l’ estudi RECOVERY, un ampli assaig clínic aleatoritzat que ha inclòs  a més de 11.500 pacients ingressats amb COVID-19 en més de 175 hospitals del Regne Unit.

Els resultats mostren que la dexametasona va ser capaç de reduir en aproximadament un terç la mortalitat entre els pacients que necessitaven ventilació mecànica i en una cinquena part entre els pacients que rebien oxigen; s’estima, per tant, que dexametasona podria evitar la mort de 1 de cada 8 pacients amb ventilació mecànica i 1 de cada 25 pacients que requereixen oxigen. És important destacar que no es va identificar, cap benefici significatiu entre aquells pacients que no necessitaven assistència respiratòria.

Més informació al document adjunt.