x

NOTÍCIES

RD 65/2023_ Modificació de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Al BOE núm. 33 de 2023 s'ha publicat el RD 65/2023 del 7 de febrer, pel que es modifica l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquest RD manté la obligatorietat de l'ús de la mascareta a les farmàcies per als majors de 6 anys tant per als treballadors com per les persones que accedeixin (pacients, clients....).