x

NOTÍCIES

RD 286/2022_modificació de la obligatorietat de l'ús de la mascareta

Al BOE núm. 94 de 2022 s'ha publicat el RD 286/2022 de 19 d'abril, pel que se modifica la obligatorietat de l'ús de les mascaretes durant la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.

 Aquest RD manté la obligatorietat de l'ús de la mascareta a les farmàcies per als majors de 6 anys tant per als treballadors com per les persones que accedeixin (pacients, clients....)