x

NOTÍCIES

Videoconsell de la setmana

El Consejo General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, disposa d'un  canal de videoconsells farmacèutics a YouTube, sota el nom “Tu farmacéutico informa”.

Es tracta d'una iniciativa d'educació sanitària, en el que cada setmana, es puja a la plataforma YouTube de Portalfarma un videoconsell, realitzat per professionals farmacèutics, sobre l'ús responsable dels medicaments, així com de la important tasca que desenvolupa el farmacèutic/a com a agent sanitari en l'àmbit de la Salut Pública.

Els videos poden ser compartits, insertats en altres reproductors i allotjar-los a altres pàgines web. 

Podeu consultar TOTS ELS VIDEOCONSELLS PUBLICATS AQUÍ.