x

Consell Farmacèutic

Botulisme

El Botulisme és un tipus greu d'intoxicació alimentària que es produeix després d'ingerir un aliment que conté una neurotoxina produïda pel bacteri anaerobi Clostridium botulinum. Aquest bacteri es troba molt distribuït en la natura i normalment viu a terra, a la llera de rius i llacs, al material marítim, als vegetals, al budell humà i de mamífers... Es desenvolupa i esporula en absència d'oxigen (anaerobi) i produeix la toxina botulínica, agent causal del Botulisme i el verí biològic més potent que es coneix.

Si els aliments es cuinen adequadament i les espores de C. botulinum es destrueixin, no sorgeix cap problema. Però si queden endospores viables, poden iniciar el creixement i una petita quantitat de la neurotoxina que es produeix, pot ser extremadament tòxica.
Les espores són resistents al calor i resisteixen durant hores a 100ºC, mentre que la toxina és termolàbil i es destrueix a una temperatura de 90ºC durant 10minuts. La Temperatura òptima de producció de la toxina és a 30ºC, però també es pot generar a temperatures de refrigeració.

Els aliments que amb més freqüència es troben implicats en casos de Botulisme són les conserves casolanes d'origen vegetal, perquè el tractament a què se sotmeten aquests aliments no destrueix les espores i crea una atmosfera anaeròbia favorable a l'aparició de la toxina.

Prevenció
- Eviteu la contaminació dels aliments per C. botulinum: netejar molt bé els vegetals eliminant les parts deteriorades o picades.
- Sotmeteu les conserves casolanes a l'acció del calor a una Tª i durada determinada que garanteixi l'eliminació de les espores (a 100º durant 30-60' les espores no es destrueixen, germinen més tard i produeixen toxina si la conserva s'emmagatzema a una Tª que permeti el creixement del bacteri).
- Impedir la producció de toxina: en el cas de conserves que no es poden escalfar de forma suficient (semiconserves) cal recórrer a mètodes addicionals: salaons amb concentracions de ClNa = 15%, acidificació amb concentració d'àcid acètic = 2%.
- Desestimeu qualsevol conserva que presenti un envàs inflat o abonyegaments sospitosos.

Simptomatologia
El període d'incubació és de 2 h fins a 36 hores, tot i que en alguns casos el símptomes neurològics ha trigat fins a 8 dies a aparèixer. Les manifestacions clíniques són diverses i van de formes lleus, que poden passar sense diagnosticar, fins a formes greus amb elevada mortalitat.

Els símptomes són: nàusees, vòmits, debilitat, cansament i mareig. Posteriorment poden aparèixer diplopia, visió borrosa, fotofòbia, disfonia, disàrtria, disfàgia i paràlisis flàccida de les extremitats i de la musculatura respiratòria que pot arribar a produir aturada respiratòria i mort.

Diagnòstic
Davant la sospita de botulisme és imprescindible un diagnòstic microbiològic per detectar la presència de la toxina en sang, femta i el contingut gàstric.

Quin és el tractament?
El tractament específic és l'administració de sèrum antibotulínic polivalent el més aviat possible, i encara que sigui de forma tardana (la toxina pot persistir en sang durant períodes prolongats).

 

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...