x

Consell Farmacèutic

Cosmetovigilància

Què és la Cosmetovigilància?

La cosmetovigilància és l'activitat adreçada a la recollida, avaluació i seguiment de la informació sobre els efectes no desitjats observats com a conseqüència de l'ús normal, o raonablement previsible, dels products cosmètics.
Aquesta està regulada pel Reglament 1223/2009 sobre productes cosmètics.


Què és un efecte no desitjat relacionat amb l'ús d'un producte cosmètic?

Una reacció adversa per a la salut humana atribuïble a la utilització normal, o raonablement previsible, d'un producte cosmètic.


Qui pot notificar voluntàriament efectes no desitjats i efectes greus no desitjats relacionats amb l'ús de productes cosmètics?

- Profesionals sanitaris.
- Ciutadans i usuaris professionals dels productes (perruquers, esteticistes...).

On cal fer la Notificació?

A l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Més informació a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

 

 

 

 

MÉS VISTOS

Viatjar amb tranquil·litat. Recomanacions per a viatges internacionals.

PREPARANT EL VIATGE -Vacunacions Truca a CAtSalut Respon 061 i demana consell sobre les vacunes necessàries en el país de destí.Programa la visita ...

Malalties Autoimmunitàries

El concepte de malaltia autoimmunitària inclou un seguit de malalties cròniques (més de 100) que tenen un problema de base semblant: el sistema immu ...

Picades de meduses. Recomanacions.

Les picades de meduses produeixen una sensació molt similar a la del dolor causat per una cremada. Provoquen una erupció a la pell que pot reaparèix ...