x

Consell Farmacèutic

Cosmetovigilància

Què és la Cosmetovigilància?

La cosmetovigilància és l'activitat adreçada a la recollida, avaluació i seguiment de la informació sobre els efectes no desitjats observats com a conseqüència de l'ús normal, o raonablement previsible, dels products cosmètics.
Aquesta està regulada pel Reglament 1223/2009 sobre productes cosmètics.


Què és un efecte no desitjat relacionat amb l'ús d'un producte cosmètic?

Una reacció adversa per a la salut humana atribuïble a la utilització normal, o raonablement previsible, d'un producte cosmètic.


Qui pot notificar voluntàriament efectes no desitjats i efectes greus no desitjats relacionats amb l'ús de productes cosmètics?

- Profesionals sanitaris.
- Ciutadans i usuaris professionals dels productes (perruquers, esteticistes...).

On cal fer la Notificació?

A l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Més informació a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

 

 

 

 

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...