x

NOTÍCIES

Aclariments AEMPS sobre les limitacions de Temperatura i il·luminació recollides en el RDL 14/2022.

Com a continuació de la informació enviada el 4 d’agost  arran de la publicació del RDL 14/2022, sobre les mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural, entre d'altres, us informem que l' Agència Espanyola del Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), ha publicat la següent Nota informativa: Aplicació de les limitacions de Temperatura i il·luminació en les instal·lacions que fabriquen o emmagatzemen medicaments, la qual especifica que:


Les instal·lacions que fabriquen, emmagatzemen, distribueixen i/o subministren medicaments i els principis actius utilitzats en la seva fabricació (laboratoris farmacèutics, entitats de distribució, oficines de farmàcia, ...) podran acollir-se a l'exempció de l'aplicació dels límits de Temperatura previstos en el RDL 14/2022, de 1 d'agost, al requerir condicions ambientals especials i comptar amb normativa específica.


Així doncs, les farmàcies, serveis de farmàcia, distribuïdors de medicaments,...no caldrà que compleixin amb el límit de temperatura de 27 graus a l’estiu i 19 graus a l’hivern, que entrarà en vigor demà dia 9 d’agost per als establiments que marca el RDL 14/2022.