x

NOTÍCIES

AECOSAN inicia la campanya "L'etiquetatge compta molt" _ETIQUETATGE D'ALIMENTS

Amb la nova normativa europea es proporciona més informació i més clara per als consumidors, especialment per a les persones al·lèrgiques o intolerants, que ara poden exigir indicacions sobre al·lèrgens en productes no envasats i de restauració.

El 20 de juliol de 2015 l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) incia una campanya en la qual s'expliquen quins són els avantatges de l'actual etiquetatge dels aliments, que es regeix per la normativa europea i que ofereix informació més clara, completa, i útil al consumidor.
Des d'AECOSAN, organisme que depèn del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, subratllen que aquest nou etiquetatge, encara que beneficia a tots els consumidors, és especialment important per a la protecció de les persones al-lèrgiques o intolerants, que ara tenen la informació sobre al-lèrgens amb una mida mínima de lletra i tipografia que els diferencia de la resta d'ingredients. A més, per primera vegada es fa extensible l'obligació de la informació sobre al-lèrgens en els aliments no envasats (comerç minorista i restauració).

L'actual etiquetatge es regeix pel Reglament (UE) Nº 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell del 25 d'octubre de 2011 sobre informació alimentària facilitada al consumidor, que s'aplica des del 13 de desembre de 2014, excepte les indicacions relatives a la informació nutricional, que seran aplicables a partir del 13 de desembre de 2016. El propòsit és aconseguir un alt nivell de protecció de la salut i garantir el dret a la informació dels consumidors. El Reglament s'aplica a tots els aliments destinats al consumidor final,des del 13 de desembre de 2014, excepte les disposicions relatives a la informació nutricional, que seran aplicables a partir del 13 desembre 2016

En el marc d'aquesta campanya, que arrenca avui en mitjans digitals i finalitza el 31 de juliol, es posa a disposició del consumidor el lloc web: http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.com/, on poden trobar informació molt àmplia sobre aquest tema, com la legislació, material divulgatiu, les preguntes més freqüents o les novetats de l'etiquetatge.

PRINCIPALS CANVIS EN L'ETIQUETATGE
Alguns dels principals canvis produïts en l'etiquetatge s'indiquen a continuació:

  • Millora la llegibilitat: les mencions obligatòries s'imprimiran de manera que es garanteixi una clara llegibilitat en caràcters amb una mida de lletra d'almenys 1,2 mm amb caràcter general.
  • La informació obligatòria s'indicarà en un lloc destacat, fàcilment visible, clarament llegible i, si escau indeleble. No estarà dissimulada, tapada o separada per cap altra indicació o imatge, ni per cap altre material interposat.
  • Les substàncies que causen al-lèrgies o intoleràncies es destaquen en la llista d'ingredients amb una mida mínima de lletra i mitjançant una tipografia que les diferenciï de la resta d'ingredients.
  • Els aliments sense envasar també han d'informar de les substàncies que causen al-lèrgies o intoleràncies.
  • Indicació de l'origen vegetal específic dels olis i greixos vegetals.
  • En la informació nutricional obligatòria figurarà: el valor energètic, greixos, greixos saturats, hidrats de carboni, sucres, proteïnes i sal.

http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.com