x

NOTÍCIES

Centres de vacunació internacional

Per tal de gaudir de les vacances cal no oblidar una sèrie de precaucions, les quals són especialment importants si tenim previst fer un viatge internacional. A més de l'equipatge, cal tenir presents els aspectes sanitaris dels viatge.

Per això és convenient adreçar-se als centres de vacunacions internacionals de Catalunya, que en el cas de la nostra província és el següent:

Unitat de Salut Internacional Girona
(gestionada per l'Institut d'Assistència Sanitària)

Hospital de Santa Caterina
C/ Dr. Castany, s/n
17190 Salt
Telèfon cita prèvia: 933 268 901 / 902 111 444
Serveis: Consell al viatger, Vacunació internacional, Atenció a la patologia importada,...
Centre autoritzat per a la vacunació contra la febre groga

Hi ha centres de vacunació internacional, també, a Tarragona, Lleida i Barcelona.

A més, podeu consultar telefònicament amb CAtSalut respon 24 hores, 061 on us orientaran sobre els riscs dels viatges i us informaran puntualment sobre l'accessibilitat de les diferents unitats de consell al viatger.

MÉS INFORMACIÓ:

SI MARXES DE VIATGE, NO ET DESCUIDIS LA SALUT (tríptic gencat)

VIATJAR AMB TRANQUIL·LITAT (tríptic COFGI)