x

NOTÍCIES

ENTEROVIRUS_Mesures de prevenció i control

Els enterovirus són un gènere de virus ARN que inclou més de 100 serotips diferents i són responsables de quadres diversos, comuns en la població infantil.

Majoritàriament produeixen quadres lleus i autolimitats i, sovint, les infeccions són asimptomàtiques. Les infeccions per enterovirus es transmeten, fonamentalment, tant per via fecal-oral com respiratòria, i predominen durant l'estiu i la tardor.

Aquests virus causen amb freqüència una malaltia febril inespecífica lleu i autolimitada, que sovint acaba produint infeccions asimptomàtiques.

MESURES DE PREVENCIÓ I CONTROL D'ENTEROVIRUS

  • És molt important el manteniment de mesures higièniques estrictes, amb atenció especial al rentat de mans i la higiene dels infants i d'altres persones infectades i de les que hi conviuen. Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, especialment després d'anar al lavabo i canviar bolquers.
  • Evitar la transmissió respiratòria del virus cobrint-se en tossir o esternudar amb un mocador d'un sol ús o la part interna del colze, i no amb les mans.
  • Romandre a casa durant la malaltia i evitar que els nens malalts assisteixin a l'escola.
  • Evitar contacte estret amb persones infectades.
  • Netejar i desinfectar freqüentment les superfícies que puguin haver estat contaminades.

 

Més informació sobre Enterovirus: http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/salut_az/e/enterovirus/