x

NOTÍCIES

Grau en Farmàcia - IQS-Blanquerna

El passat curs acadèmic 2014-2015, la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i l'IQS, dues institucions fundadores de la Universitat Ramon Llull, van iniciar els estudis del Grau en Farmàcia. Ofereixen una metodologia basada en el contacte directe amb el món professional, el rigor científic i el compromís d'oferir una formació ètica i integral.

 

  • Formació personalitzada
  • Borsa de Treball
  • Pràctiques tutoritzades obligatòries: Oficines de Farmàcia, Farmàcia Hospitalària i Indústria Farmacèutica o Alimentària
  • Intercanvi amb universitats estrangeres
  • Elevada dedicació pràctica: més de 1.000 hores en el laboratori i simulació
  • Assignatures en anglès
  • 4 especialitats en: Alimentació i Nutrició, Farmàcia Assistencial, Disseny i Producció de Fàrmacs, Gestió i Màrqueting Farmacèutic
  • Beques

 

Podeu consultar el calendari de les sessions informatives sobre el Grau en Farmàcia. També podeu consultar www.farmacia.url.edu