x

NOTÍCIES

Virus ZIKA_Recomanacions per als viatgers a països amb transmissió autòctona de febre de Zika

El virus Zika va ser descobert per primer cop l'any 1947 a la selva Zika, a Uganda. Es tracta d'un arbovirus del gènere Flavivirus molt proper, filogenèticament, a virus com el del dengue, la febre groga, l'encefalitis japonesa o el virus del Nil Occidental.

Es transmet per mosquits del gènere Aedes i produeix, en general, una malaltia lleu en l'ésser humà, si bé recentment s'han descrit quadres neurològics i anomalies congènites associades a infeccions per aquest virus.

El període d'incubació habitual de la malaltia és de 3 a 12 dies.

En els éssers humans, el període virèmic és curt, entre 3 i 5 dies des de l'inici de símptomes, permetent que el vector que s'alimenti d'un infectat durant aquest període s'infecti i pugui transmetre la malaltia.

Fins ara només s'havien registrat casos esporàdics en països d'Àfrica i Àsia, però durant la darrera dècada s'ha expandit a nous territoris, produint brots epidèmics.

MÉS INFORMACIÓ (transmissió, clínica, prevenció...) A LA WEB DEL GENCAT.CAT

Espai "Malaltia per Virus ZIKA" a Portalfarma

En els documents que publiquem adjunts també podeu consultar: