x

NOTÍCIES

Recomanacions per a l'Ús Prudent d'Antibiòtics

Recomanacions

. En cas de patir una infecció cal anar sempre al metge, ell t'indicarà si la malaltia està produïda per un bacteri, i si és el cas, et prescriurà l'antibiòtic adequat per a la teva infecció.

. Cal tenir en compte que malalties com la grip i certes infeccions de coll són produïdes per virus i l'ús d'antibiòtics no és eficaç.

. És especialment important complir el tractament complet, tot i que milloris abans de finalitzar-lo. Si s'interromp el tractament de forma prematura, es corre el risc que el bacteri patogen torni a créixer i multiplicar-se, produint així una infecció encara més greu.

. La durada del tractament vindrà especificada a la recepta mèdica. Generalment, la majoria dels tractaments s'estableixen per períodes entre 5 i 10 dies.

. És essencial prendre la quantitat correcta de medicament i cada dosi a l'hora adequada.

. Els antibiòtics són generalment fàrmacs segurs, encara que, com tot medicament poden produir reaccions adverses. L'al-lèrgia és un dels efectes adversos més coneguts, encara que no dels més freqüents. El pacient ha de saber si és al-lèrgic i portar sempre una targeta o medalla que ho indiqui.

. Altres efectes adversos es produeixen per la destrucció, a més dels bacteris patògens, de bacteris beneficiosos que es troben formant part de la flora intestinal. Això pot ocasionar dolor d'estómac, diarrea, infeccions vaginals i altres problemes.

Per més informació fes clic aquí.