x

NOTÍCIES

Soc Contacte Estret? _ Nova eina Digital

Des de /Salut ens informen que des d'ahir està disponible el qüestionari web "Soc Contacte Estret?" (http://soccontacteestretsalut.cat), una eina digital que té com a objectiu posar a disposició de la ciutadania una aplicació àgil i propera per verificar, en menys d’un minut, si és o no contacte estret d’un cas positiu de COVID-19.

A partir dels resultats s’obtenen recomanacions sobre com actuar, i els procediments a seguir en cada cas, especialment quan és necessari fer un aïllament.

Més informació al següent enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/soc-contacte-estret/ i als documents adjunts (document FAQs, pòster i visual per acompanyar posts a xarxes socials digitals) .