x

NOTÍCIES

Test d'Autodiagnòstic Ràpid COVID-19 supervisat pel farmacèutic/a a la Farmàcia (Programa TAR No finançat)

El Departament de Salut autoritza a les farmàcies participants al Programa TAR, la seva realització supervisada pel farmacèutic/a a la farmàcia mitjançant Test Antigen Ràpid (TAR) d’autodiagnòstic amb el corresponent registre del resultat al TARCAT de manera no finançada.

Aquest servei que duen a terme les farmàcies des del dia 29 de juliol de 2021 va adreçat a la població general, que no presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 i/o no siguin contacte estret d'un positiu.

L’usuari/a assumeix el cost del test i dels honoraris professionals per a la supervisió i registre per part del farmacèutic (*).

Els resultats queden registrats a La Meva Salut per als usuaris/es amb Targeta Sanitaria Individual (TSI) de CatSalut.

Aquest resultats, tindran consideració de documentació clínica a tots els efectes per al CatSalut.


En el cas de realització supervisada amb Test Antigen Rapid (TAR) NO FINANÇAT, el mateix usuari/a ha de comprovar, segons el destí, si l’informe clínic és suficient o si necessita el certificat COVID Digital UE. En aquest últim cas, caldrà que l’usuari/a s’adreci a un Laboratori d’anàlisis clínics.
 
Podeu consultar les Farmàcies adherides al Programa TAR AQUÍ. https://www.cofgi.org/of-participants-programa-tests-d-antigens-d-asimptomatics-a-les-farmacies-tar/215

Tot i així, actualment, qualsevol farmàcia pot dispensar Test d’antigen d’Autodiagnòstic sense la necessitat de presentar recepta mèdica. 

 
(*) Aquest servei tindrà un cost lliure establert per a cada farmàcia. La normativa actual no permet donar indicacions sobre els imports dels honoraris professionals.