x

NOTÍCIES

Coronavirus (2019-nCoV )_Infografia, Preguntes i respostes i Protocol d’actuació

Actualment es considera que l’impacte per a la salut pública en cas de detectar-se un cas de Coronavirus (2019-nCoV )  importat és baix per a Catalunya i per a la resta de l’Estat.Tot i això, hi ha la probabilitat d’importació de casos a partir de viatgers procedents de Wuhan. Per aquest motiu, l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha consensuat el protocol d’actuació a Catalunya davant de casos sospitosos del nou coronavirus (2019-nCoV) (adjunt).

Situació del COVID-19 a la Xina. Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

Al llarg del curs de l’epidèmia ha anat descendint la letalitat de forma considerable i també el percentatge de casos greus respecte als casos confirmats fins al moment.

Les autoritats xineses han calculat que el període d’incubació del COVID-19 és de 2 a 12 dies, amb una mitjana de 7 dies. Per analogia amb altres coronavirus s’estima que aquest període podria ser de fins a 14 dies.

Quines mesures de protecció podem prendre?

  • Bona higiene de mans
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes i símptomes d'afectació respiratòria, com tos o estornuts,  mantenint una distància d'un metre aproximadament.
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús en esternudar o esternudar en la part interior del colze

Tens, més preguntes?

Preguntes i respostes elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

Informació sobre COVID-19 actualitzada