x

NOTÍCIES

Coronavirus (2019-nCoV )_Infografia, Preguntes i respostes

Actualment es considera que l’impacte per a la salut pública en cas de detectar-se un cas de Coronavirus (2019-nCoV )  importat és baix per a Catalunya i per a la resta de l’Estat.Tot i això, hi ha la probabilitat d’importació de casos a partir de viatgers procedents de Wuhan. Per aquest motiu, l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha consensuat el protocol d’actuació a Catalunya davant de casos sospitosos del nou coronavirus (2019-nCoV) (adjunt).

Situació del COVID-19 a la Xina. Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

Al llarg del curs de l’epidèmia ha anat descendint la letalitat de forma considerable i també el percentatge de casos greus respecte als casos confirmats fins al moment.

Les autoritats xineses han calculat que el període d’incubació del COVID-19 és de 2 a 12 dies, amb una mitjana de 7 dies. Per analogia amb altres coronavirus s’estima que aquest període podria ser de fins a 14 dies.

Quines mesures de protecció podem prendre?

  • Bona higiene de mans
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes i símptomes d'afectació respiratòria, com tos o estornuts,  mantenint una distància d'un metre aproximadament.
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús en esternudar o esternudar en la part interior del colze

Tens, més preguntes?

Preguntes sobre les restriccions de les activitats pel COVID-19 a Catalunya.

Preguntes i respostes elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

Informació sobre COVID-19 actualitzada 

Cartell CatSalut_PUC ESTAR AFECTAT?

Cartell CatSalut_QUÈ ÉS EL CORONAVIRUS ?

FAQs CatSalut 

Infografia HIGIENE DE MANS_tècnica de neteja de mans

Informació del Ministeri de Sanitat per a la ciutadania (NOU)

Has de demanar la (TSI) ? no vagis al CAP, fes-ho per internet NOU

Punt SIGRE_que dipositar? NOU

 

Si tinc incidències amb la meva Recepta Electrònica, on puc trucar ?

Cal adreçar-se preferentment per via telefònica o telemàtica al seu metge de capçalera (CAP). En cap cas, trucar  al 061. 

        Excepcionalment també es pot sol·licitar l'accés a La Meva Salut al telèfon 900 053 723. 

Us recordem, els números disponibles i els motius de consulta en cada cas:

  •   012 -  per informació, dubtes i consultes generals de la ciutadania
  •   061 -   per COVID19. CatSalut Respon, actualment per consultes i urgències sanitàries relacionades amb simptomatologia i sospites d'infecció per coronavirus.
  •   112 - per emergències greus i de risc vital, en les quals calgui presència de bombers, ambulància o policía.

Informació COVID19 destinada a usuaris del PIX