x

Consell Farmacèutic

Programa TAR a través de les Oficines de Farmàcia Comunitària (actualitzat a 28.02.2022)

Des del 30 de juliol la ciutadania pot accedir a proves diagnòstiques TAR d'automostra a través de les Oficines de Farmàcia Comunitària de Catalunya.

Actualment hi ha 3 modalitats de proves de prova diagnòstica disponibles a les farmàcies:

1. Test d'automostra de venda lliure .

La farmàcia dispensa un test d'autodiagnòstic ràpid d'antígens COVID-19 i l'usuari es fa la prova fora de la farmàcia (al domicili). Des del 28 de febrer l'usuaris positiu a un TAR fet al domicili ho haurà de comunicar a través del 061 o directament al seu CAP perquè li facin la prova confirmatòria 

 • Soc contacte estret d'un cas positiu de COVID-19, què he de fer quan sàpiga el resultat?
 • No soc contacte estret d'un cas positiu de COVID-19, què he de fer quan sàpiga el resultat?

2. Test d'automostra supervisat a la farmàcia .

La farmàcia  dispensa un test d'autodiagnòstic i l'usuari es fa la prova supervisada pel farmacèutic a la mateixa farmàcia. L'usuari/a paga el cost del servei.

 • El resultat de la prova diagnòstica de COVID-19 ha sortit negatiu. Què he de fer?
 • El resultat de la prova diagnòstica de COVID-19 ha sortit positiu. Què he de fer?

3. TAR supervisat finançat. 

Prova gratuïta a determinats col·lectius prioritzats * per criteri de Salut Pública. Test d'automostra supervisat a la farmàcia i finançat per a les persones immunitzades de  la població diana establerta que hagin estat contacte estret d'un cas positiu dintre del seu grup bombolla i hagin rebut la prescripció al seu pla de medicació .

 • El meu resultat ha sortit Positiu: 

  Un resultat positiu indica que teniu una infecció de COVID-19 activa i que podeu contagiar altres persones. Consulteu què significa ser un cas positiu de COVID-19 i com heu de fer un correcte aïllament a casa per tallar la cadena de contagis.

  Si els símptomes són lleus o sou asimptomàtics, i teniu cap dubte o necessiteu la baixa laboral, podeu contactar telemàticament amb el vostre professional de la salut a través de l’eConsulta i de l’­­opció “Cita prèvia” de La Meva Salut o a través­­ del web Cites i consultes d'atenció primària.

  Si empitjores (dificultat respiratòria i/o febre mantinguda durant tres dies que no baixa amb antitèrmics), si estàs embarassada o en el puerperi, o si tens una malaltia que et baixi les defenses, ves al CAP o CUAP, o truca al 061.

 • El meu resultat ha sortit Negatiu: La prova TAR és menys sensible que d'altres i un resultat negatiu no descarta la infecció per COVID-19. Recorda que tot i tenir un resultat negatiu, has de seguir amb totes les mesures de prevenció: distància, mascareta, mans i ventilació. Consulta què fer si ets un contacte estret d’un positiu

Consideracions importants a tenir en compte:

 • Obtenció del certificat COVID digital de la UE: La única modalitat de prova realitzada a la farmàcia que permet obtenir el certificat COVID digital UE és la modalitat TAR supervisada i finançada. En aquests casos, les persones sense CIP (no disposen de la MevaSalut) es poden descarregar el certificat COVID digital de la UE des del següent enllaç (posant el DNI, NIE o Passaport).
 • Si es vol realitzar un test vàlid per a l'emissió del Certificat COVID digital de la UE, al següent enllaç trobareu com consultar els centres acreditats per obtenir-lo.
 • * Població diana per al TAR supervisat finançat: actualment alumnes d’educació especial (a partir de 6 anys immunitzats i asimptomàtics) i professionals docents dels centres d’educació especial immunitzats i assimptomàtics que formin part d'un grup de convivència estable (GCE) o altres professionals i/o alumnes que hagin estat designats com a contactes estrets pels Serveis de vigilància epidemiològica. 
Aquí pots consultar les Farmàcies participants en el Programa TAR
MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...

Viatjar amb tranquil·litat. Recomanacions per a viatges internacionals.

PREPARANT EL VIATGE -Vacunacions Truca a CAtSalut Respon 061 i demana consell sobre les vacunes necessàries en el país de destí.Programa la visita ...