x

Consell Farmacèutic

Total Registres: 80

Vacunació COVID-19. Què hem de saber?

Al voltant del 90% de la població NO ha passat la malaltia. Encara hi ha moltes persones susceptibles d'infectar-se. La vacuna és necessària per a protegir-nos.

Aquestes festes, la mascareta al seu lloc !

La mascareta s’ha convertit en un element indispensable en la nova realitat, però amb l'arribada de les festes de Nadal, es important conèixer el bon ...

TORNADA A L'ESCOLA_Recomanacions sobre l'ús de la mascareta

Com escollir la mascareta ? - Com a norma general l'ús de mascareta és obligatori per majors de 6 anys, de 3 a 6 anys és recomanable i en nens menors ...

Febre del Nil. Què és?

Què és la febre del Nil? La febre del Nil és una zoonosis causada pel virus del Nil Occidental (WNV). Aquest  virus afecta fonamentalment a ocells, p ...

Com actuar davant una reacció adversa a un medicament. Informa i notifica

Què és la Farmacovigilància? És una activitat de salut pública que té com a objectius identificar, quantificar, avaluar i prevenir els riscos associa ...

Com preparar solucions per la desinfecció de superfícies

Consulta fent CLIC a la IMATGE COM PREPARAR SOLUCIONS PER A LA DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES    

CELIAQUIA. Què és i recomanacions

La celiaquia o malaltia celíaca, és la malaltia intestinal més freqüent (1 cada 100) i consisteix en una intolerància permanent als aliments que conte ...

Gels i solucions hidroalcohòliques. Recomanacions per utilitzar-los i conservar-los adequadament.

L’ Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha publicat una serie de consells per utilitzar i conservar adequadament els gels i ...

Lents de contacte i ulleres. Recomanacions davant el COVID-19

Les tres portes d’entrada més importants del COVID-19, són els ulls, el nas i la boca. Per tant, ara més que mai és molt important, que en el cas d’ut ...

Parlem de les mascaretes...Quins tipus existeixen i com s’han d’utilitzar?

La situació d'emergència sanitària per la COVID-19 ha propiciat, entre d'altres, la necessitat d'incorporar elements de protecció individual per evita ...

Rentar-se les mans_ Perquè i Quan?

El 5 de maig és el dia mundial de rentar-se les mans. Moltes infeccions podrien evitar-se amb una bona higiene de mans.

Decàleg d’Informació sobre medicaments a les Xarxes Socials

En els últims mesos, les xarxes socials s'han omplert de vídeos sobre medicaments,  alguns d'ells de prescripció i fins i tot per a indicacions no aut ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...

Decàleg per a un consum responsable dels complements alimentosos

L'AECOSAN (Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició) recomana als consumidors realitzar un consum responsable dels complements al ...

Decàleg per al bon ús dels productes cosmètics

Els productes cosmètics abans de la seva comercialització són sotmesos a una avaluació de la seguretat per a la salut humana, tinguent en compte el pe ...

Saps què és la Diabetis Mellitus Tipus 2 i com prevenir-la?

La Diabetis és una malaltia freqüent que es caracteritza fonamentalment per un excés de glucosa (sucre) en sang.  Aquest augment és degut, o bé per un ...

Complements alimentosos/alimentaris. Què cal saber?

Els complements alimentosos o alimentaris consisteixen en fonts concentrades de nutrients o d’altres substàncies que tenen un efecte nutricional o fis ...

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...