x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Total Registres: 91
25/09/2014

Retirada del mercat dels productes MEGAS X comprimits ¡ MEGAS X GOLD comprimits perquè inclouen en la composició principis actius no declarats a l'e

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

15/09/2014

Retirada del mercat del producte ZETRA CÁPSULAS perquè inclou en la composió principis actius no declarats en l'etiquetatge.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

05/09/2014

Retirada del mercat del producte VEGETAL VIGRA CÁPSULAS perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

05/08/2014

Retirada del mercat del producte PIACER POWER PLUS perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge

L'Agencia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

11/04/2014

Retirada del mercat del producte DIAVOLA POWER FOR MEN per tenir la consideració de medicament il·legal

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

08/04/2014

Retirada del mercat del producte HAQTER- Q càpsules perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

06/03/2014

Informació sobre el producte il·legal Miracle Mineral Solution o MMS

Donat que en els darrers dies hi ha hagut diverses consultes ciutadanes en relació al producte MMS (Miracle Mineral Solution) us comuniquem que:- El S ...

04/02/2014

Retirada del producte DYMETHABERRY STEEL CRUSHERS comprimits per incloure en la seva composició el principi actiu metasterona

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha tingut coneixement, a través d'una denúncia de la Policia Municipal de Madrid, de la comer ...

22/01/2014

Retirada del mercat dels productes THE SENSUAL TABLETS i THE LOVE TABS PREMA T perquè inclouen en la composició principis actius no declarats en l'eti

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

20/01/2014

Retirada del producte HUMAN ENERGY 107

La direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha ...

16/01/2014

Retirada del producte EPISTABOL

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixement, mitjançant una denúncia, de la comercialització del producte E ...

23/12/2013

Retirada del producte EPISTANE 18

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixement, mitjançant una denúncia, de la comercialització del producte E ...

05/12/2013

Retirada del mercat del producte LIBID-UP FOR HIM perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge

La direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha ...

05/12/2013

Retirada del producte LlPO 6 per incloure en la seva composició el principi actiu IOHIMBINA

La direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha ...

19/11/2013

Retirada del mercat del producte MAXMAN CÀPSULES perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge

La Direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha ...

22/10/2013

Retirada del mercat del producte M-care perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge

La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha ...

26/09/2013

Retirada del producte PHREAK per incloure en la seva composició els principis actius halodrol metasterona i metiltestosterona.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha tingut coneixement, a través d'una denúncia de la Policia Municipal de Madrid, de la comer ...

24/09/2013

Retirada dels productes EPISDROL i EPISTANE per tenir la consideració de medicaments il·legals

En el document adjunt podeu consultar l'ordre de retirada del mercat, per part del Departament d'Inspecció i Control de Medicaments de l'Agència Espan ...

18/09/2013

Alerta de medicaments il·legals: Retirada de diversos productes per incloure en la seva composició el principi actiu sibutramina no declarat en el seu

En el document adjunt podeu consultar la retirada del mercat de diversos productes per incloure en la seva composició el principi acitu SIBUTRAMINA, n ...

02/08/2013

Retirada del mercat del producte FORCEX perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge

La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la llei 29/2006, ha ...

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS