x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Total Registres: 99
04/02/2015

Retirada del mercat del producte YOHIMBINE 2.5 càpsules

Publiquem adjunta la Nota Informativa emesa per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) en relació a la retirada del mercat d ...

29/12/2014

Retirada del mercat del producte HUANG HE càpsules

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llel 29/2006, ha resolt ordenar ...

28/10/2014

Retirada del mercat del producte LlPO 6 BLACK capsules perquè inclou en la seva composició el principi actiu iohimbina

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la LLei 29/2006, ha resolt ordenar ...

09/10/2014

Retirada del mercat del producte HAVOC càpsules

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixement, a través d'una notificació de les autoritats sanitàries d'Anda ...

08/10/2014

NOTA INFORMATIVA_MILLORAR LA LLUITA DAVANT LA VENDA IL·LEGAL DE MEDICAMENTS A INTERNET

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emés una Nota Informativa en relació a la jornada per a millorar la lluita davant ...

07/10/2014

Retirada del mercat del productes VIFORT VIGOR càpsulas perquè inclou en la seva composició principis actius no declarats en l'etiquetatge.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productas Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

30/09/2014

Retirada del mercat del producte GOLD MAX 5 càpsules perquè inclou en la composició principis actius NO declarats en l'etiquetatge

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a I'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

29/09/2014

Retirada del mercat dels productes XSTRONG-UP FOR HIM càpsules perquè inclouen en la composició principis actius no declarats a l'etiquetatge

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

25/09/2014

Retirada del mercat dels productes MEGAS X comprimits ¡ MEGAS X GOLD comprimits perquè inclouen en la composició principis actius no declarats a l'e

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

15/09/2014

Retirada del mercat del producte ZETRA CÁPSULAS perquè inclou en la composió principis actius no declarats en l'etiquetatge.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

05/09/2014

Retirada del mercat del producte VEGETAL VIGRA CÁPSULAS perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

05/08/2014

Retirada del mercat del producte PIACER POWER PLUS perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge

L'Agencia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

11/04/2014

Retirada del mercat del producte DIAVOLA POWER FOR MEN per tenir la consideració de medicament il·legal

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

08/04/2014

Retirada del mercat del producte HAQTER- Q càpsules perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

06/03/2014

Informació sobre el producte il·legal Miracle Mineral Solution o MMS

Donat que en els darrers dies hi ha hagut diverses consultes ciutadanes en relació al producte MMS (Miracle Mineral Solution) us comuniquem que:- El S ...

04/02/2014

Retirada del producte DYMETHABERRY STEEL CRUSHERS comprimits per incloure en la seva composició el principi actiu metasterona

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha tingut coneixement, a través d'una denúncia de la Policia Municipal de Madrid, de la comer ...

22/01/2014

Retirada del mercat dels productes THE SENSUAL TABLETS i THE LOVE TABS PREMA T perquè inclouen en la composició principis actius no declarats en l'eti

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar ...

20/01/2014

Retirada del producte HUMAN ENERGY 107

La direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha ...

16/01/2014

Retirada del producte EPISTABOL

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixement, mitjançant una denúncia, de la comercialització del producte E ...

23/12/2013

Retirada del producte EPISTANE 18

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixement, mitjançant una denúncia, de la comercialització del producte E ...

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS